Voditelj obrade osobnih podataka i Službenik za zaštitu osobnih podataka

JAKOB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 99242651231, kao voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „JAKOB“) prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.mustespresso.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka. JAKOB prikuplja samo one osobne podatke koje nam Vi kao korisnik dobrovoljno ustupite na korištenje ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unaprijedili) naše usluge

JAKOB je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Nikolina Klinčić

Adresa: Radnička cesta 54

Kontakt: [email protected]

Vrste osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje JAKOB putem Internet stranice www.mustespresso.hr

Prilikom registracije na web stranici www.mustespresso.hr, JAKOB će od Korisnika zatražiti unos određenih osobnih podataka nužnih za registraciju, odnosno izradu korisničkog profila. Osobni podaci koje unosi Korisnik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite svrhe.

Za izradu korisničkog profila na web stranici www.mustespresso.hr, bit će potrebno unijeti sljedeće podatke:

–  ime i prezime korisnika,

–  adresa prebivališta/boravišta,

–  e-mail adresa,

–  telefonski broj,

–  datum rođenja (opcionalno),

–  korisničko ime i lozinka.

Korisnik potvrđuje da je suglasan s obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Ukoliko Korisnik ne ustupi JAKOB-u tražene podatke za određenu aktivnost, istom neće biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, obzirom bez tih podataka aktivnost nije tehnički provediva.

Osim naprijed navedenih podataka, JAKOB automatski prikuplja i podatke s računala Korisnika, što može uključivati IP adresu te druge vrste podataka kao što su podaci o datumu i vremenu pristupa na web stranici www.mustespresso.hr, podaci o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji Korisnik koristi kao i o operativnom sustavu računala Korisnika te verziji aplikacije i jezičnim postavkama.
JAKOB prikuplja i obrađuje osobne podatke i radi provođenja sigurne provjere autentičnosti kupaca webshop trgovine mustespresso.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe kupcu, komunikacije s kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjedilo svoje procese u interesu kupaca, odnosno kako bi ponuda za kupce bila individualnija te kako bi ponuda proizvoda i usluga bila prilagođenija navikama i potrebama kupaca.

JAKOB također može prikupljati informacije o klikovima i Must Espresso stranicama koje su prikazane Korisniku. JAKOB preporuča Korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinci za korisnički račun Internet stranice Must Espresso. Preporuča se da lozinka sadrži barem šest znakova uz kombinaciju velikih i malih slova te brojeva kao i da se ista periodično mijenja (barem jednom godišnje).

Svrhe u koje JAKOB prikuplja i obrađuje osobne podatke 

JAKOB prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika na web stranici www.mustespresso.hr u sljedeće svrhe:

  • radi provođenja sigurne provjere autentičnosti Korisnika, odnosno kupaca koji pristupaju Internet stranici mustespresso.hr,
  • realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Korisniku, odnosno Kupcu, kao i radi komunikacije s Korisnikom, odnosno Kupcem,
  • eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora (dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika, kako bi ponuda za Korisnika bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca),
  • izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka,
  • slanja obavijesti o proizvodima i akcijama, slanja poziva za sudjelovanjem u nagradnim natječajima i to putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se Korisnik prethodno prijavio,
  • radi eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Vaše osobne podatke nećemo objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. Podatke prikupljene prilikom registracije na stranici www.mustespresso.hr, odnosno kreiranjem vašeg korisničkog profila, obrađivat će ovlašteni djelatnici JAKOB-a te određeni ugovorni partneri JAKOB-a isključivo u svezi gore navedenih svrha, te isti nisu ovlašteni obrađivati niti u jednu drugu svrhu bez vaše prethodne privole ili ako za obradu ne postoji zakonska i/ili ugovorna osnova.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internet stranicu www.mustespresso.hr. Navedena Internet stranica nije dizajniran na način da privuče osobe mlađe od 16 godina.

Pravna osnova obrade osobnih podataka

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ovih Pravila o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru Korisnika na Internet stranici mustespresso.hr. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici www.mustespresso.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka u navedene svrhe. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih  podataka [email protected].

 

Sigurnost i prijenos osobnih podataka  

JAKOB poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja prava i obveza JAKOB-a, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: a) državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima, te b) poslovnim partnerima. Sve treće osobe, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, su dužne u tom slučaju osobne podatke obrađivati isključivo prema uputama JAKOB-a.

JAKOB će, kada to zahtijeva realizacija ugovora sklopljenog s Korisnikom, ustupiti osobne podatke Korisnika, odnosno Kupca sljedećim ugovornim partnerima:

  • Pružateljima usluga distribucije robe radi realizacije usluge iz ugovora. Pružatelj usluga distribucije može u trenutku isporuke paketa, odnosno prilikom osobnog preuzimanja robe, od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati na uvid Pružatelju usluge distribucije ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  • Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada JAKOB koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor nagradnog natječaja.
  • CORVUS INFO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 10, OIB 43069653701, pružatelj usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao Korisnik na internet stranici mustespresso.hr u svrhu kupnje proizvoda i/ili usluga.  U ovom slučaju dijele se sljedeći osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad, država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

U trenutku plaćanja na Internet stranici www.mustespresso.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama JAKOB traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 koje je pružatelj usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica te ujedno i ugovorni partner JAKOB-a. U tu svrhu, osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

JAKOB ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate iznosa na kartici. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane CORVUS INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Podaci koje unesete na web stranici www.mustespresso.hr prenose se putem sigurne https / SSL veze. Vaši će podaci biti izbrisani u roku od 6 mjeseci nakon završetka obrade, izuzev ako je dulja pohrana nužna iz razloga provjerljivosti, korisničke usluge ili zakonski propisanih rokova čuvanja podataka.

Podaci će se zadržati dulje ako će JAKOB biti dužan postupati po bilo kojim pritužbama u vezi s pruženim uslugama ili ako će biti potrebno zaštititi interese JAKOB-a u vezi s potencijalnom odgovornošću povezanom s pružanjem usluga. U slučaju registracije Korisnika na internet stranici www.mustespresso.hr, JAKOB će koristiti i obrađivati osobne podatke Korisnika sve dok Korisnik ne pošalje zahtjev za brisanjem korisničkog računa.

Osobni podaci sudionika u nagradnim igrama bit će pohranjeni samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se provede nagradna igra dok će se podaci o dobitnicima nagrada čuvati još 11 godina, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o računovodstvu.

Nakon navedenih razdoblja svi se podaci brišu i anonimiziraju, osim onih podataka koje je JAKOB obvezan zadržati na duži period prema zakonskim propisima.

 

Prava korisnika

 U svakom trenutku imate pravo od JAKOB-a zatražiti sljedeće:

a) Pravo na pristup Vašim osobnim podacima

U svakom trenutku od JAKOB-a možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

b) Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju netočnih podataka, od JAKOB-a možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. JAKOB će vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

U svakom trenutku imate mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje možete revidirati svoje osobne podatke koje ste podijelili s JAKOB-om.

c) Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

U svako doba od JAKOB-a možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a JAKOB ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze JAKOB-a. O brisanju vaših osobnih podataka JAKOB će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

d) Pravo na kopiju osobnih podataka

JAKOB osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U određenim slučajevima može se od JAKOB-a zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovor na obradu. Ako se uspije ishoditi ograničenje obrade, JAKOB je dužan obavijestiti ispitanika o postavljanju i o ukidanju tog ograničenja.

g) Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor JAKOB-u na obradu svojih osobnih podataka. JAKOB će o vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja. Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

–           dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Radnička cesta 54

–           porukom elektroničke pošte na e-mail: [email protected]

h) Pravo na pritužbu

Na odluku JAKOB-a kojom se odlučuje o nekom od vaših prava vezanih za zaštitu  osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka i prijenos osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i JAKOB-a odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka JAKOB uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti u potpunosti siguran. Kao posljedica toga, iako JAKOB provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s web stranice www.mustespresso.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

JAKOB obrađuje Vaše osobne podatke unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka i prijenos osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i JAKOB-a odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka JAKOB uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti u potpunosti siguran. Kao posljedica toga, iako JAKOB provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s web stranice www.mustespresso.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

JAKOB obrađuje Vaše osobne podatke unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti JAKOB može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na web stranici www.mustespresso.hr. Nastavak uporabe Internet stranice www.mustespresso.hr od strane Kupca/Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik, odnosno Kupac potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. JAKOB koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Internet stranica www.mustespresso.hr. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje proizvoda, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i sl.

Kolačiće Korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Korištenjem Internet stranice www.mustespresso.hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti koristiti Internet stranicu www.mustespresso.hr, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

Vrste kolačića:

Kolačići prema trajanju

Stalni kolačići – ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Privremeni kolačići – Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Kolačići prema izvoru

Kolačići prve strane (first party cookie) – dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.

Kolačići treće strane (third party cookie) – dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške svrhe.

Kolačići prema funkciji

Tehnički kolačići – obavezni kolačići (uvijek aktivni) – nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.

Funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) – omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na naše stranice. Ako ne omogućite te kolačiće, neke od tih funkcija možda neće pravilno funkcionirati.

Marketinški (mogu se isključiti) – omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta. Pomažu nam saznati koje su stranice najviše i najmanje popularne i vidjeti kako se posjetitelji kreću stranicom. Sve informacije koje ti kolačići prikupljaju akumuliraju se i stoga ostaju anonimni. Ako ne omogućite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njezinu učinkovitost. Ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i internetskog uređaja. Ako ne omogućite te kolačiće, susrest ćete se s manje ciljanim oglašavanjem.

Kolačići koje koristi mustespresso.hr:

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. JAKOB na web stranici wwww.mustespresso.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete www.mustespresso.hr.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići također su postavljeni od strane mustespresso.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „Pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na stranici mustespresso.hr.

 

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranicu www.mustespresso.hr i Internet trgovinu koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. JAKOB kao niti bilo koja osoba povezana s JAKOB-om ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranice www.mustespresso.hr neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, JAKOB nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranice www.mustespresso.hr, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda osobito fotografija proizvoda prikazanih putem predmetnih Internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

JAKOB ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja Internet stranice www.mustespresso.hr, djelomično ili u cijelosti.

JAKOB nije odgovoran za sadržaj kojeg Korisnik ili treća osoba može postaviti na Internet stranici www.mustespresso.hr.

Naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranice www.mustespresso.hr i Internet trgovine izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim JAKOB-a, njegove podružnice, njegova povezana društva, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranice www.mustespresso.hr i Internet trgovine od strane Korisnika.

 

JAKOB d.o.o.