I. OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA MUST ESPRESSO INTERNET PRODAVAONICE

  1. Korištenje i izmjene

Niže navedeni Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje: Opći uvjeti i pravila) odnose se i uređuju način korištenja uslugom Must Espresso internetske prodavaonice te su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – GDPR), Zakonom o elektroničkoj trgovini te Zakonom o obveznim odnosima.

Usluge Must Espresso internetske prodavaonice dostupne su na internetskim stranicama https://mustespresso.hr/ (dalje: Must Espresso prodavaonica).  Must espresso prodavaonicom upravlja tvrtka JAKOB d. o. o., Radnička cesta 54, Zagreb, email: [email protected], matični broj: 04819373 porezni broj: 99242651231, koji je pružatelj usluga e-poslovanja.
Korištenjem Must Espresso prodavaonice obvezujete se poštivati ove Opće uvjete i pravila.
Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti internetske stranice Must Espresso prodavaonice.
Opći uvjeti i pravila korištenja Must Espresso prodavaonice podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, stoga bi ste stranice s Općim uvjetima i pravilima trebali pročitati pri svakoj posjeti internetskim stranicama Must Espresso prodavaonice. Ako internetske stranice Must Espresso prodavaonice nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja Must Espresso prodavaonice. JAKOB d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena Općih uvjeta i pravila.

  1. Uvjeti kupnje

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na internetskim stranicama https://mustespresso.hr/ odnosno temeljem istih se uređuju pravni odnosi između kupaca i društva JAKOB d.o.o. u vezi sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda putem Must Espresso internet prodavaonice.

Postupak te uvjeti kupoprodaje robe putem Must Espresso prodavaonice definirani su kroz sljedeće korake:
1. Registracija/prijava
2. Naručivanje
3. Plaćanje
4. Preuzimanje
5. Povrat/reklamacija

Must Espresso prodavaonica omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u ponudi i na zalihi u trenutku naručivanja.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje i plaća proizvode i uslugu dostave proizvoda tvrtke JAKOB d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, OIB: HR99242651231, MB: 04819373.

Sve cijene izražene su u europskoj valuti, EUR i uključuju PDV. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se JAKOB d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Must Espresso zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

2.1. Registracija

Naručitelj tj. kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost svih unesenih podataka prilikom registracije i naručivanja/kupnje artikala. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo da bez odgode ažurirate vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: [email protected] . Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu.

 2.2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „Dodaj u košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces naručivanja.

Slike proizvoda na Must Espresso prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
Must Espresso će nastojati na internetskim stranicama Must Espresso prodavaonice objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2.3. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Must Espresso prodavaonici jednim od načina plaćanja navedenih na internetskim stranicama Must Espresso prodavaonice. Plaćanje je moguće putem kartica (Maestro, Mastercard, Visa, Diners) , općom uplatnicom ili mobilnim bankarstvom te plaćanje pouzećem putem kurirske dostave.
Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na internetskim stranicama Must Espresso prodavaonice (trošak dostave u sve županije  iznosi 4,00 eura s uključenim PDV-om). Trošak dostave za sve narudžbe je fiksan te je naznačen prilikom dodavanja proizvoda u košaricu te na potvrdi narudžbe. Dodatna mogućnost koju nudimo jest osobno preuzimanje na lokaciji Martićeva 10, 10000, Zagreb.

2.3. a) Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

JAKOB d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  JAKOB d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

2.4. Preuzimanje narudžbe

Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja narudžbe istu pregledati, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

JAKOB d.o.o kao vlasnik internetske prodavaonice Must Espresso zadržava pravo odabira bilo kojih dostavni službi ako tako može učinkovitije ispuniti narudžbu. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske. Sve narudžbe pristigle subotom i nedjeljom, odnosno drugim neradnim danima obraditi ćemo prvi sljedeći radni dan te dostaviti po dogovoru.

Dostavljamo isključivo na području Hrvatske. Tvrtka JAKOB isporučiti će robu u roku 3 do 5 dana od zaprimljene uplate. S obzirom da je riječ o okvirnim rokovima isporuke ne postoji odgovornost društva JAKOB ukoliko iz bilo kojeg razloga ne uspije u svom nastojanju da se poštuju dogovoreni rokovi isporuke osobito u slučaju nesiporuke ili kašnjenja uzrokovano višom silom ili bilo kojim drugim događajima za koje ne postoji odgovornost društva JAKOB kao niti za kašnjenja za koja odgovaraju kurirske službe

2.5. Reklamacije, povrati i prigovori

Kao tvrtka koja u središte svoga poslovanja stavlja korisnike svojih usluga i proizvoda te svoje poslovne partnere, svaki upit/prigovor nam je bitan. U svakom vašem prijedlogu, prigovoru, pohvali ili komentaru – vidimo priliku za poboljšanje naše usluge i/ili proizvoda te ostvarenje još uspješnije suradnje.

Obratite nam se s povjerenjem i vaš ćemo prigovor/reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni ćemo pokušati unaprijediti i poboljšati na vaše zadovoljstvo.
U slučaju nezadovoljstva dostavljenim proizvodima ili pruženom uslugom, molimo vas da nam uputite prigovor putem e-maila na adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu: JAKOB d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Nakon zaprimljenog prigovora, poslati ćemo vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo vam odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od dana kada smo zaprimili prigovor, a sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača.

Sva roba koju prodajemo se skladišti i dostavlja sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda JAKOB d.o.o. snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor koji sklapate s JAKOB d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Must Espresso prodavaonice te izvršenim plaćanjem s vaše strane, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Must Espresso prodavaonice i kupca.
Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:
– poštom na adresu: JAKOB d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska;
– elektroničkom poštom na: [email protected]
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom LINKU.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. . Kupac je dužan izvršiti povrat proizvoda društvu JAKOB d.o.o. o vlastitom trošku i u originalnom pakiranju (ambalaži), i to bez nepotrebnog odgađanja, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana kada je kupac uputio društvu JAKOB d.o.o.svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).
Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.
Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika (linku).
Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora), a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti Must Espresso prodavaonici na e-mail adresu [email protected] radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Kupac nema pravo na raskid ugovora u slučajevima propisanim važećim Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

  • predmet ugovora roba koja je izrađena prema specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu;
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Sukladno zahtjevu iz Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova društvo JAKOB d.o.o. ovim putem obavještava kupce-potrošače kako imaju mogućnost rješavanja eventualnih sporova s društvom JAKOB d.o.o. i posredstvom interaktivne internetske platforme Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS). Platformi za ORS kupac može pristupiti klikom na sljedeću poveznicu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

U slučaju spora između potrošača i društva JAKOB d.o.o., kupac-potrošač može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb, +385 1 4848-624, +385 1 4848-628, [email protected]).

 

3. Vanjske usluge

Usluge koje pruža Must Espresso prodavaonica ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Must Espresso prodavaonica nije odgovorna za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja internetskih stranica.

4. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj stranice Must Espresso prodavaonice je zaštićen i JAKOB d.o.o. ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Must Espresso prodavaonice dužni ste se prethodno obratiti društvu JAKOB d.o.o.putem e-mail adrese [email protected] te ishoditi pisani pristanak navedenog društva u tu svrhu.

5. Dostupnost Must Espresso internetske prodavaonice

Pristup na internetske stranice Must Espresso prodavaonice https://mustespresso.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

6. Povezane internet stranice

Internetske stranice MUST ESPRESSO prodavaonice uključuju linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole JAKOB d.o.o., korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga JAKOB d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.
Dio internetskih stranica MUST ESPRESSO prodavaonice predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da svi materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. JAKOB d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

II. UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKIH STRANICA

JAKOB d.o.o. pruža interaktivnu online uslugu putem internetskih stranica na adresi https://mustespresso.hr

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica od strane krajnjih korisnika.
Korištenjem i pristupom ovim internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.
Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.
Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te JAKOB d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. JAKOB d.o.o. ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža JAKOB d.o.o.

Ova mrežna stranica i njezin sadržaj pružaju se „kao što jesu“ i „kao što su dostupni“. Ne dajemo nikakve izjave ni potvrde bilo kakve vrste, izričite ili implicitne, uključujući, no ne ograničavajući se na, jamstva nepostojanja zlonamjernih programa (kao što su virusi, crvi ili Trojanci) ni implicitna jamstva zadovoljavajuće kvalitete, podobnosti u odgovarajuće svrhe, nekršenja, kompatibilnosti, sigurnosti, točnosti ili neko drugo implicitno jamstvo koje proizlazi iz povezanih poslova, uporabe ili trgovine osim ako zakonom nije drukčije propisano.
JAKOB d.o.o. pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. JAKOB d.o.o. je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. JAKOB d.o.o. može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja internetskih stranica.

JAKOB d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

1. Intelektualno vlasništvo

Ove internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali idr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke JAKOB d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. JAKOB d.o.o. je registrirani žig tvrtke JAKOB d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. JAKOB d.o.o. je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke JAKOB d.o.o. strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke JAKOB d.o.o. i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva JAKOB d.o.o. kao i s istim povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, te svako od njih ima pravo izravno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

2. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

3. Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.05.2020 i vrijede do opoziva od strane JAKOB d.o.o.